BCTC 1/2023 GMH - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 4,84 tỷ đồng giảm 28,53% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 34,03 tỷ đồng, giảm 7,39% so với cùng kỳ.
  • Giá vốn giảm 2,24% và chi phí quản lý giảm 3,06% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng đáng kể lên đến 61,83% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 của doanh nghiệp đạt 4,84 tỷ đồng, giảm 28,53% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của doanh nghiệp đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 9.680 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây