BCTC 1/2023 SED - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 4,63 tỷ đồng giảm 7,39% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023.
  • Trong đó, doanh thu đạt 72,09 tỷ đồng, tăng 5,27% và giá vốn tăng 4,62% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý tăng 2,1% và chi phí bán hàng tăng 12,74% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,63 tỷ đồng, giảm 7,39% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 29-12-2022 là 16.900 VND/cổ phiếu.
  • Ngoài ra, doanh nghiệp SED cũng công bố báo cáo KQKD Q1/2023 với các thông tin chi tiết chưa được đề cập.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây