BCTC 1/2023 THN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 7,65 tỷ đồng tăng 4,87% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cấp nước Thanh Hóa vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 93,63 tỷ đồng, tăng 4,35% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn lại tăng mạnh hơn với 10,66%.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý giảm 36,28% so với cùng kỳ, nhưng chi phí bán hàng lại tăng 30,04%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 7,65 tỷ đồng, tăng 4,87% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây