BCTC 1/2023 TST ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,11 tỷ đồng quý I.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 1/2023 của CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thông cho biết, doanh thu quý 1/2023 của TST đạt 0 tỷ đồng, giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn giảm 92,29% và chi phí quản lý giảm 13,95% so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 100% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 của TST đạt âm 0,11 tỷ đồng, tăng 94,58% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây