BCTC 1/2024 OPC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 31,95 tỷ đồng tăng 9,96% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Dược phẩm OPC ghi nhận doanh thu đạt 221,15 tỷ đồng, tăng 11,62%.
  • Giá vốn tăng 5,83% và chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 113,5%, trong đó chi phí lãi vay giảm 27,66%.
  • Chi phí quản lý giảm 17,3% và chi phí bán hàng tăng 28,01%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 31,95 tỷ đồng, tăng 9,96%.
  • Giá cổ phiếu OPC đóng cửa tại ngày 02-05-2024 là 24.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây