BCTC 1/2024 PXS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,29 tỷ đồng tăng 102,58% so với cùng kỳ.

  • CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 136,63 tỷ đồng, tăng 11,44%.
  • Giá vốn giảm 22,86% và chi phí tài chính giảm 63,12%, trong đó chi phí lãi vay giảm 64,02%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,29 tỷ đồng, tăng 102,58%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 3.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây