BCTC 1/2024 SJE - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 31,61 tỷ đồng tăng 114,2% so với cùng kỳ.

  • CTCP Sông Đà 11 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 165,4 tỷ đồng, tăng 17,39%.
  • Giá vốn tăng 14,9% và chi phí tài chính giảm 11,09%, trong đó chi phí lãi vay giảm 14,22%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 31,61 tỷ đồng, tăng 114,2%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng ghi nhận là 20.800 VND/cổ phiếu vào ngày 03-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây