BCTC 1/2024 TMT - Lợi nhuận quý I lãi 0,28 tỷ đồng giảm 86,25% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Ô tô TMT.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 516,1 tỷ đồng giảm 26,37% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn giảm 26,59% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 31,56% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 31,42% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý giảm 28,41% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm 9,11% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 0,28 tỷ đồng giảm 86,25% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 11.000 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây