BCTC 2022 BSD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 5 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 36,72% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 44,81% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 17,27% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 14% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 4,46% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 30 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây