BCTC 2022 NXT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 17,01% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 17,01% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 9,82% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ tăng 100% so với cùng kỳ.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây