BCTC 2022 PTG - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 28,65% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.
  • Chi phí bán hàng giảm 6,48% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 22,25% so với cùng kỳ.

  • Vốn điều lệ tăng 2,71% so với cùng kỳ.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây