BCTC 2022 TVH - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 8,89% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 40 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây