BCTC 2023 DCG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 12 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 24,52% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 25,63%.
  • Chi phí tài chính tăng 55,21%, trong đó chi phí lãi vay tăng 61,26%.
  • Số dư vay tăng 83,62%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 68 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 2,81% trong khi chi phí quản lý giảm 4,31%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây