BCTC 2023 TNP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 17 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 9,5%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 14,15%.
  • Chi phí tài chính tăng 217,53%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Số dư vay của công ty tăng 183,33%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 71 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây