BCTC 2023 VDN - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 6,38% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 2,73.
  • Chi phí tài chính giảm 14,39%, trong đó chi phí lãi vay tăng 21,52%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 3,5%.
  • Vốn điều lệ tăng 4,98%.
  • Chi phí bán hàng giảm 28,83% và chi phí quản lý giảm 1,34%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây