BCTC 2023 VE4 - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 11,7%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 8,22%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất, đẩy lợi nhuận gộp tăng cao.
  • Chi phí tài chính tăng, trong đó chi phí lãi vay tăng nhiều.
  • Số dư vay tăng đáng kể.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 10 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây