BCTC 2023 VRC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 7,22% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 3,75%.
  • Trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu là yếu tố chính thay đổi, giảm 100% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 7,39% so với năm trước.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 500 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây