BCTC Quý 2/2023 AFX - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 5,21 tỷ đồng, giảm 69,58% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 44,4% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 42,02%.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 167,4% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 31,24% và chi phí bán hàng giảm 30,93% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 5,21 tỷ đồng, giảm 69,58% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 921,71 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 9,91 tỷ đồng, giảm 45,34% so với cùng kỳ.
  • Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 171,6% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 226,58%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 613,03 tỷ đồng, tăng 8,67% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 303,23 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 350 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 20-07-2023 là 12.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây