BCTC Quý 2/2023 AME - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,58 tỷ đồng, giảm 56,78% so với cùng kỳ.

 • Công ty cổ phần Alphanam E&C vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 23,53% và giá vốn tăng 29,41% so với cùng kỳ.
 • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 22,75% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,58 tỷ đồng, giảm 56,78% so với cùng kỳ.
 • Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 836,03 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 7,63 tỷ đồng, giảm 39,99% so với cùng kỳ.
 • Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 5,45% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 8,9% so với cùng kỳ.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 582,19 tỷ đồng, tăng 1,53% so với đầu năm.
 • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 44,88 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 652 tỷ đồng.
 • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 17-07-2023 là 9.300 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây