BCTC Quý 2/2023 CAD - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 26,43 tỷ đồng

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 2/2023 của CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex cho thấy có những diễn biến tích cực.
  • Trong quý 2, doanh thu thuần tăng 11,33% và giá vốn giảm 3,22%.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng đáng kể lên tới 679,76%.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 32,38% và chi phí bán hàng tăng 334,68%.
  • Mặc dù lợi nhuận sau thuế đạt âm 13,57 tỷ đồng, tăng 74,5% so với cùng kỳ, nhưng kết quả trong nửa đầu năm vẫn cho thấy sự tăng trưởng với doanh thu đạt 9,5 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 26,43 tỷ đồng, tăng 50,49% so với cùng kỳ.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 73,71% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 73,49%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 429,06 tỷ đồng, giảm 0,34% so với đầu năm.
  • Công ty cũng duy trì tài sản cố định ở mức 73,23 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023 và vốn điều lệ ở mức 208 tỷ đồng.
  • Tuy nhiên, để có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex, chúng ta cần xem các biểu đồ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn trong các iframe bên dưới.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây