BCTC Quý 2/2023 DLR - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,27 tỷ đồng

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 2/2023 của CTCP Địa ốc Đà Lạt cho thấy doanh thu thuần tăng 32,3% và giá vốn tăng 6,67% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 96,58% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,39 tỷ đồng, tăng 76,84% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 6,3 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 1,27 tỷ đồng, tăng 56,56% so với cùng kỳ.
  • Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 32,14%, trong đó chi phí lãi vay giảm 32,14% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây