BCTC Quý 2/2023 GMH - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,11 tỷ đồng, giảm 57,17% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính quý 2/2023 CTCP Minh Hưng Quảng Trị.
Trong quý 2, doanh thu thuần giảm 22,31% so với cùng kỳ, giá vốn giảm 16% so với cùng kỳ.
Từ đó, kéo theo lợi nhuận gộp giảm 39,92% so với cùng kỳ.
Thêm vào đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20,98% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí bán hàng tăng 97,68% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế đạt 3,11 tỷ đồng, giảm 57,17% so với cùng kỳ.
Kết quả trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 66,66 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt 7,95 tỷ đồng, giảm 43,35% so với cùng kỳ.
Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 179,41% so với cùng kỳ. Trong đó chi phí lãi vay tăng 179,41% so với cùng kỳ.
Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 109,52 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 165 tỷ đồng.
Giá cổ phiếu tại ngày 18-07-2023 ở mức 9.800 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây