BCTC Quý 2/2023 HAC - Khới sắc Quý 2, lợi nhuật đạt 16,85 tỷ đồng, tăng trưởng 124,3% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Theo đó, doanh thu hoạt động trong quý đạt 37,03 tỷ đồng, tăng 157,28% so với cùng kỳ.
  • Số tiền cho vay margin đạt 120,91 tỷ đồng, tăng 31,09% so với đầu năm.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý tăng 2,22% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 16,85 tỷ đồng, tăng 124,3% so với cùng kỳ.
  • Tính từ đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 23,43 tỷ đồng, tăng 135,51% so với cùng kỳ.
  • Ngày 20-07-2023, cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức giá 10.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây