BCTC Quý 2/2023 LCM - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 93,02% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (LCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 35,91% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 38,99%.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 13,25% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 93,02% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 5,93 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận lũy kế đạt 0,37 tỷ đồng, giảm 41,93% so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 15,2 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 246,33 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 28-07-2023 là 3.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây