BCTC Quý 3/2023 AFX - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,62 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng trưởng 67,17%, giá vốn tăng 66,41%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 37,68% và chi phí bán hàng giảm 25,52%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,62 tỷ đồng, giảm 71%.
  • Chi phí tài chính tăng 107,15%, trong đó chi phí lãi vay tăng 126,69%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 303,23 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 350 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 9.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây