BCTC Quý 3/2023 AME - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,47 tỷ đồng, giảm 85,61% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng trưởng 111,91%, trong khi giá vốn tăng 125,17%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,47 tỷ đồng, giảm 85,61%.
  • Chi phí tài chính tăng 67,96%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 67,96%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 44,88 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 652 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 8.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây