BCTC Quý 3/2023 CAD - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 54,97 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 34,23%, trong khi giá vốn tăng 6%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,42%, còn chi phí bán hàng giảm 88,15%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 28,54 tỷ đồng, giảm 50,44%.
  • Trong tài chính, chi phí tài chính tăng 63,61%, trong đó chi phí lãi vay tăng 61,86%.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 73,23 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 208 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây