BCTC Quý 3/2023 CBI - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 14,21 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 89,68%, trong khi giá vốn tăng 98,96%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,72%, trong khi chi phí bán hàng giảm 27,57%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 16,67 tỷ đồng, giảm 2.320,79%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 13,15%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,96%.
  • Công ty giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.003,31 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 430,06 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây