BCTC Quý 3/2023 CSM - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 19,04 tỷ đồng, giảm 16,37% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 8,97%, giá vốn giảm 9,86%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29,88%, chi phí bán hàng tăng 36,06%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 19,04 tỷ đồng, giảm 16,37%.
  • Chi phí tài chính giảm 34,13%, trong đó chi phí lãi vay tăng 27,26%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 3.342,02 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.036,26 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 12.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây