BCTC Quý 3/2023 CTP - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,05 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 86,22% và giá vốn giảm 86,41% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,13 tỷ đồng, giảm 204,04% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 0 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 121 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 4.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây