BCTC Quý 3/2023 DLR - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 2,88% so với cùng kỳ, lãi 0,3 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 0,63%, trong khi giá vốn tăng 25,7%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,3 tỷ đồng, tăng 2,88%.
  • Chi phí tài chính tăng 16,16%, trong đó chi phí lãi vay tăng 16,16%.
  • Tính đến cuối quý 3/2023, công ty giữ nguyên tài sản cố định với giá trị 71,15 tỷ đồng.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 45 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây