BCTC Quý 3/2023 GAB - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 4,12 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 98,75%, giá vốn giảm 98,98%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3,01% và chi phí bán hàng giảm 42,42%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,86 tỷ đồng, giảm 46,29%.
  • Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 4,68%, trong đó chi phí lãi vay tăng 4,68%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 86,84 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 149,04 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây