BCTC Quý 3/2023 GMH - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,77 tỷ đồng, giảm 35,97% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 27,75%, giá vốn giảm 24,3%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,97% và chi phí bán hàng giảm 15,64%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,77 tỷ đồng, giảm 35,97%.
  • Trong khi đó, chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 1.606,69%, trong đó chi phí lãi vay tăng cùng tỷ lệ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 109,47 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 165 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 10.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây