BCTC Quý 3/2023 HAC - Lợi nhuận Quý 3 giảm 58,49% so với cùng kỳ, lãi 6,29 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023.
  • Theo đó, doanh thu hoạt động trong quý đạt 26,65 tỷ đồng, tăng 20,63% so với cùng kỳ.
  • Số tiền cho vay margin cũng tăng 28,02% so với đầu năm, đạt 118,07 tỷ đồng.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong quý giảm 58,49% so với cùng kỳ, chỉ đạt 6,29 tỷ đồng.
  • Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 29,72 tỷ đồng, tăng 158,47% so với cùng kỳ.
  • Ngày 16-10-2023, cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Hải Phòng (mã HAC) đóng cửa ở mức giá 9.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây