BCTC Quý 3/2023 HTV - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 4,37 tỷ đồng, giảm 37,95% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 27,68%, giá vốn giảm 22,3%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,37 tỷ đồng, giảm 37,95%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 253,46 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 131,04 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 18-10-2023 là 9.230 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây