BCTC Quý 3/2023 LEC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 13,47 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 88,17% và giá vốn giảm 88,38% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,86 tỷ đồng, giảm 2.122,03% so với cùng kỳ.
  • Chi phí tài chính trong quý 3/2023 giảm 43,86%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 43,86% so với cùng kỳ.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định với nguyên giá đạt 150,58 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 261 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 01-11-2023 là 7.050 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây