BCTC Quý 3/2023 NBT - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 14,51 tỷ đồng, giảm 13,24% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 5,23%, giá vốn tăng 20,61%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,43% và chi phí bán hàng tăng 3,68%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14,51 tỷ đồng, giảm 13,24%.
  • Chi phí tài chính tăng 17,07%, trong đó chi phí lãi vay tăng 17,07%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định đạt 922,81 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 294 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây