BCTC Quý 3/2023 NCS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 35,65% so với cùng kỳ, lãi 11,61 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 21,34%, giá vốn tăng 24,42%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,06% trong khi chi phí bán hàng giảm 32,72%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 11,61 tỷ đồng, tăng 35,65%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 11,68%, trong đó chi phí lãi vay giảm 12,36%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 569,73 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 179,49 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 19.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây