BCTC Quý 3/2023 PVG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,85 tỷ đồng, giảm 80,06% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 4,03%, giá vốn giảm 5,67%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33,72% trong khi chi phí bán hàng tăng 32,23%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,85 tỷ đồng, giảm 80,06%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 757,89 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 365 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 18-10-2023 là 9.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây