BCTC Quý 3/2023 SBH - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 219,4 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 10,19% và giá vốn giảm 18% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 219,4 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 4.258,77 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.242,25 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây