BCTC Quý 3/2023 SD6 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 73,29 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 7,34%, trong khi giá vốn tăng 77,92%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 40,6 tỷ đồng, giảm 19.730,86%.
  • Chi phí tài chính tăng 413,33%, trong đó chi phí lãi vay tăng 425,49%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 405,4 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 347,72 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 3.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây