BCTC Quý 3/2023 SED - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 9,55% so với cùng kỳ, lãi 15,61 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 15,37%, giá vốn tăng 14,85%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25,11% và chi phí bán hàng tăng 16,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 15,61 tỷ đồng, tăng 9,55%.
  • Trong tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 161,18%, trong đó chi phí lãi vay tăng 185,01%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 79,91 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 100 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 27-10-2023 là 18.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây