BCTC Quý 3/2023 SJD - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 70,15 tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 2,85%, trong khi giá vốn tăng 8,35%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 70,15 tỷ đồng, giảm 5,1%.
  • Chi phí tài chính tăng 41,31%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 41,31%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.962,94 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 689,99 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 25-10-2023 là 14.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây