BCTC Quý 3/2023 SPM - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 3,07% so với cùng kỳ, lãi 3,71 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 42,42%, giá vốn giảm 46,5%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 61,42% trong khi chi phí bán hàng giảm 37,92%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,71 tỷ đồng, tăng 3,07%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 0,86%, trong đó chi phí lãi vay tăng 1,21%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 281,76 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 140 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 13.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây