BCTC Quý 3/2023 SRA - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 96,48% so với cùng kỳ, lãi 2,12 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng trưởng 223,35%, trong khi giá vốn tăng 349,55%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20,8%, và chi phí bán hàng giảm 27,04%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,12 tỷ đồng, tăng 96,48%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty giữ nguyên tài sản cố định với nguyên giá 3,49 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 432 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 3.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây