BCTC Quý 3/2023 TDW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 7,21 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 6,64%, giá vốn tăng 2,47%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 40,09% và chi phí bán hàng tăng 15,95%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,21 tỷ đồng, giảm 12,9%.
  • Chi phí tài chính giảm 15,98%, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,98%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 907,65 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 85 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 48.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây