BCTC Quý 3/2023 THN - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 8,48% so với cùng kỳ, lãi 14,24 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 3,98%, trong khi giá vốn tăng 10,96%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30,47% và chi phí bán hàng giảm 8,59%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 14,24 tỷ đồng, tăng 8,48%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.415,77 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 329,95 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây