BCTC Quý 3/2023 TNI - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,93 tỷ đồng, giảm 95,4% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 66,99%, giá vốn giảm 63,83%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 39,32%, trong khi chi phí bán hàng tăng 66,08%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,93 tỷ đồng, giảm 95,4%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 6,61%, trong đó chi phí lãi vay giảm 31,67%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 126,28 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty cũng đã giảm vốn điều lệ ở mức 525 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 2.730 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây