BCTC Quý 3/2023 V12 - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 10,2% so với cùng kỳ, lãi 1,84 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 14,17%, trong khi giá vốn tăng 15,83%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,84 tỷ đồng, tăng 10,2%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 78,25%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 78,25%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 84,11 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 116,36 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 12.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây