BCTC Quý 3/2023 VET - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,9 lần so với cùng kỳ, đạt 10,68 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 9,26%, giá vốn tăng 21,37%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 38,13% và chi phí bán hàng giảm 4,5%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 10,68 tỷ đồng, tăng 190,34%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 555,67 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 160 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 40.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây